Put Soli

Sol je nekoć bila sredstvo plaćanja, a danas je neizostavni dio gotovo svakog jela, kojeg ujedno čini boljim. U zadarskom kraju dolazi iz vrijednog resursa kao što je more i to ju čini neodvojivim dijelom baštine i prirode Dalmacije i Zadra. Saznajte više o njoj!

Put soli

Pružatelji usluga

Vidi sve